Informasjon og nyheter

Fåberg og Lillehammer historielag har som formål å ta vare på og formidle den lokale historien for vår kommune.
Laget ble stiftet i 1929 med tanke på å utgi ei bygdebok for Fåberg. Dette arbeidet resulterte i Hattestadmanuskriptene, grunnlaget for ei bygdebok som aldri ble gitt ut (disse verdifulle notatene finner du på hjemmesida vår.) Etter å ha ligget brakk en del år, tok Anita Smestad opp igjen arbeidet i 1977. Da begynte laget å gi ut ei årbok, en tradisjon som er fulgt opp årlig. Her blir mye lokalhistorisk stoff presentert. Går du inn på menyvalget Bøker vil du finne lenker til et navneregister og et sakregister for alle årbøkene. Kanskje finner du akkurat det du er ute etter?

Historielaget har i løpet av disse årene gitt ut mange andre bøker. Ei praktbok om setrene i kommunen kom ut i 2017. Ellers er det gitt ut bøker om husmannsplassene i Fåberg, om dialekta vår og om gatenavnene i Lillehammer. Du finner oversikt over alle bøkene under menyvalget Bøker her på hjemmesida vår. Der er det også en nettbokhandel, der du kan bestille bøkene. Medlemmer av historielaget får bøkene til redusert pris.

Bli med i historielaget og få med deg interessante medlemsturer eller lokalhistoriske seminarer med ulike temaer på biblioteket/Litteraturhus Lillehammer.

Ta kontakt med oss på hvis du lurer på noe!

Årsmøtet 2024

Historielaget fortsetter sin tradisjon med å ha årsmøtet ute i grendene. Nå er turen kommet til Fåberg tettsted, og søndag 10. mars kl. 17 blir det årsmøte på Fåberg menighetshus, Brunlaugsbakken, Fåberg.

Årsmøtet 2024

Kveldsseminar om Gestapo

Historielaget ønsker velkommen til nytt kveldsseminarer på biblioteket onsdag 28.2.2024 kl. 18.30 og temaet er «Gestapo i Lillehammer og Gudbrandsdalen». Foredragsholder er Tore Pryser, professor i historie ved Høgskolen i Innlandet. Han har gitt ut en rekke bøker med tema fra 2. verdenskrig, herunder lokalhistorie i tilknytning til Lillehammer og Gudbrandsdalen.

Kveldsseminar om Gestapo

Drama i dalen, bind 2

Historielaget har nå inngått avtale med Ingunn Pedersen om å selge restlageret av "Drama i dalen" bind 2. Forfatter er Jan Vidar Lie Pedersen og boka kom ut i 2008. Jan Vidar Lie Pedersen (1951 – 2012) var forfatter, lokalhistoriker og journalist. Som lokalhistoriker bidrog han i mange av årbøkene til historielaget både som medlem i redaksjonskomiteen og som skribent.

Drama i dalen, bind 2

Kveldsseminar om mattradisjoner

Historielaget ønsker velkommen til det første av tre kveldsseminarer i vårsesongen 2024. Det er på biblioteket 31.1.2024 kl. 18.30 og temaet er «Mat på museum, mat i Gudbrandsdalen».

Kveldsseminar om mattradisjoner

Kveldsseminar: Byplanlegging fra 1828

Onsdag 29.11. kl. 19 er det tid for høstens siste lokalhistoriske kveldsseminar på biblioteket. Da kommer tidligere ansatt ved planavdelingen i Lillehammer kommune, Øyvind Nyfløt, og forteller om byplaner i Lillehammer fra 1828.

Kveldsseminar: Byplanlegging fra 1828

Ole H. Rønningens samlinger

Ole H. Rønningen rakk å bli 91 år gammel, og med sin svært gode hukommelse og levende interesse for Fåberg og Lillehammers historie var han et unikt medlem av historielaget. Han ble derfor utnevnt til æresmedlem av historielaget i 2014 for sin årelange innsats.

Ole H. Rønningens samlinger

Flere sider:

Det skjer:

31.01.2024, kl. 1830:
Lokalhistorisk seminar på biblioteket.
Kristina Skåden: Mat på museum, mat i Gudbrandsdalen.

28.02.2024, kl. 1830:
Lokalhistorisk seminar på biblioteket.
Tore Pryser: Krigshistorie.

10.03.2024, kl. 1700:
Årsmøte på Fåberg Menighetshus.

13.03.2024, kl. 1830:
Lokalhistorisk seminar på biblioteket.
Svein Amblie: Sykehusbygging og sykdomsbekjempelse på 1800-tallet.

Lederen har ordet

Årsmøte

I år møtes vi alle på Fåberg Misjonshus 10. mars kl. 17.00. Etter årsmøtesakene får vi et kåseri om Fåberg tettsted ved Harald Thoresen.

Les mer om Årsmøte

Lederens arkiv

Fåberg og Lillehammer historielag

Postboks 331
2602 Lillehammer

Epost:

Vipps-nr: 5 13 16
Bankgiro: 2000.24.19115
Org.nummer: 989 704 656 MVA